Privacy

Điều khoản sử dụng mã giảm giá

  • Khi sử dụng mã giảm giá để nhận những khuyến mãi giảm giá khác trên các nền tảng của trang web hay ứng dụng di động.
  • Tại các trang thanh toán, bạn cần nhập mã giảm giá hợp lệ để nhận được chương trình giảm giá.
  • Mã giảm giá và các chương trình khuyến mãi hoàn toàn tách biệt nhau.
  • Mã giảm giá không được quy ra tiền.
  • Nếu khách hàng sử dụng mã giảm giá không chấp hành đúng các điều khoản sẽ không được chấp nhận mã giảm giá cho những lần tiếp theo.
  • Mã giảm giá không được chấp nhận khi sử dụng không đúng mục đích, có ý định gian lận nhằm mang lại lợi ích cho bản thân.
  • Nếu vi phạm các điều khoản sử dụng, 123discountcostumes.com sẽ dừng các chương trình khuyến mãi để ngăn chặn các hành vi vi phạm.
  • Nếu mã giảm giá bị gián đoạn, 123discountcostumes.com sẽ không cấp lại, với những lý do sự cố, không sử dụng đúng cách hay gian lận.
  • Điều khoản khi sử dụng có thể được thêm, bớt, hoặc hủy bỏ bất kỳ chương trình khuyến mãi nào trong thời gian nào mà không cần báo trước.