Privacy

Điều khoản sử dụng mã giảm giá

  • Khi sử dụng mã giảm giá để nhận những khuyến mãi giảm giá khác trên các nền tảng của trang web hay ứng dụng di động.
  • Tại các trang thanh toán, bạn cần nhập mã giảm giá hợp lệ để nhận được chương trình giảm giá.
  • Mã giảm giá và các chương trình khuyến mãi hoàn toàn tách biệt nhau.
  • Mã giảm giá không được quy ra tiền.
  • Nếu khách hàng sử dụng mã giảm giá không chấp hành đúng các điều khoản sẽ không được chấp nhận mã giảm giá cho những lần tiếp theo.
  • Mã giảm giá không được chấp nhận khi sử dụng không đúng mục đích, có ý định gian lận nhằm mang lại lợi ích cho bản thân.
  • Nếu vi phạm các điều khoản sử dụng, 123discountcostumes.com sẽ dừng các chương trình khuyến mãi để ngăn chặn các hành vi vi phạm.
  • Nếu mã giảm giá bị gián đoạn, 123discountcostumes.com sẽ không cấp lại, với những lý do sự cố, không sử dụng đúng cách hay gian lận.
  • Điều khoản khi sử dụng có thể được thêm, bớt, hoặc hủy bỏ bất kỳ chương trình khuyến mãi nào trong thời gian nào mà không cần báo trước.

Sharing is caring!